Senaste byggkommittényheterna

Verksamheten

Klubbens nya golfbilsgarage

Kent tog initiativ till att sponsra ett nytt golfbilsgarage som beräknas att stå färdigt i mitten av oktober. Efterfrågan på golfbilar har ökat lavinartat dom senaste åren.

Ett antal eldsjälarna hjälper till med byggnationen varav en är Börje Nerheden. För allas vår trivsel och samhållning i sann Söderslättsanda är detta en gott exempel på en sponsring som kommer alla medlemmar och gäster tillgodo. 

Efterhand som bilarna blir äldre behöver klubben förnya sin golfbilspark. 2019 köpte Kent ytterligare en golfbil som han skänkte till golfklubben. I dagsläget disponera klubben över 13 golfbilar till uthyrning.

2019 hade vi en fantastisk Oktoberfest ute på SOLSÄTER med en riktig ”Umpabumpa-band”. Målsättningen var att upprepa festen även under 2020 men där satte pandemin stopp.

Av Kent har vi även fått hjälp med att komplettera upp viss köksutrustning under åren. 

Söderslätt har blivit för många en klubb där alla känner sig välkomna.

Klubben tackar för dessa fina initiativ och hoppas på att fler följer i samma Söderslättsanda.

golfbilsgarage