Juniorträning

Vår populära juniorträning bygger på gemenskap och god stämning. Givetvis ska glädjen vara i centrum. Inga förkunskaper behövs - vi börjar din utveckling från att du kommer till oss.
Utrustning får du till en början låna tills du känner att du vill ha egna klubbor.
All anmälan och betalning för våra knatte- och juniorträningar sker i Sportadmin