VÅR VISION

Söderslätts GK skall vara Sveriges vackraste och trevligaste park & hedbana

VÅR VÄRDEGRUND

På SSLGK råder en familjär och trevlig stämning där alla skall känna sig välkomna.
På SSLGK respekterar vi alla olikheter och ser det som våra möjligheter

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

SSLGK ska med kompetens, kvalité och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten samt ge service till våra medlemmar.