Tävlingsvillkor 2024

Tävlingsvillkor för Söderslätts GK 2024
Följande tävlingsvillkor gäller för alla tävlingar på Söderslätts GK om inget annat bestämts och anslagits för enskild tävling.
1. Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda.
Spelare som inte är medlem i Söderslätts GK måste dessutom betala aktuell tävlingsgreenfee.
2. Anmälan
Anmälan till tävling kan göras på följande sätt:
1. ”Min Golf”, www.golf.se
2. I undantagsfall via telefon 040-429680 - Vardagar mellan 09.00 – 15.00.
Anmälan ska vara gjord senast klockan 12.00 två dagar före tävlingsdagen.
Spelare som anmäler sig efter anmälningstidens utgång placeras på reservlista.
Tävlingsledningen äger rätt att maximera antalet deltagare, samt att ställa in tävlingen vid för få anmälningar.
3. Anmälningsavgifter
Startavgift singelspel 150 kr.
Startavgift singelspel inklusive lunch 270 kr.
Tävlingsgreenfee 300 kr
4. Spelhandicap
Spelarens aktuella handicap på tävlingsdagen gäller för fastställande av aktuellt spelhandicap.
5. Startlista
Startlistan publiceras klockan 15.00 två dagar före tävling och anslås i klubbhuset samt på ”Min Golf”, www.golf.se
6. Slaggolf
Slaggolf för alla klubbtävlingar på Söderslätts GK innebär ”Par + 5 slag ”.
7. Avgörande vid lika resultat
Vid lika resultat särskiljs deltagarna enligt den metod som gäller för den specifika tävlingen. Om inget annat anges gäller:
1. Spelhandicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning
8. Prisutdelning 
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. 
För att få ta emot pris krävs att spelaren har minst 4 handicap registrerade ronder under de senaste 12 månaderna.
Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. 
Om man inte kan stanna till prisutdelningen får man ha ombud, detta måste meddelas tävlingsledningen före start! Ombudet måste delta i tävlingen. Tävlingsledare eller funktionärer får inte vara ombud! 
9. ”Scoring area” och scorekortsinlämning vid klubbtävlingar
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.
10. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.
Dessa tävlingsvillkor har fastställts av Söderslätts GK´s styrelse 2024-02-28