Priser samt info gällande våra golfbilar                            

18 hål                                                      400 kr                    

9 hål efter kl. 15:00                                200 kr                      

10-kort för medlem på SslGK               2 200 kr

10-kort för övriga gäster                      2.500 kr

Bokning på telefonnummer: 040-429680

Nyckelutlämning till golfbil som bokas efter att receptionen har stängt och innan receptionen öppnat, kan vi dessvärre inte administrera.

Följande regler gäller vid hyra av golfbil:

  • Körkort för personbil (behörighet B) skall innehas av föraren av golfbilen
  • Det är förbjudet att framföra golfbil berusad eller påverkad. Samma regler gäller som vid framförande av fordon på allmän väg
  • Man får vara max 2 personer i respektive golfbil
  • Följ anvisningar ute på banan
  • Golfbilar, golfmopeder och bagvagnar får inte köras respektive dras över tee, green eller mellan green och greenbunker samt mellan green 14 och dammarna
  • Efter rundan skall golfbilen tömmas på allt och städas av, när den parkeras skall den vara i samma skicka som du vill hitta den i. Bilen parkeras i garaget.
  • Observera att egna fordon /typ elmoped och golfscooter) endast är tillåtna på Söderslätts GK med ett enskilt tillstånd utfärdat av klubbchefen
  • Överträdelser av ovanstående innebär avstängning från klubben och möjligheten att hyra bil i framtiden plockas bort