BANKOMMITTÉN HAR SOM UPPDRAG ATT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA BANAN
UTIFRÅN GÄLLANDE REGELVERK, SLOPE OCH INTE MINST EKONOMIN.
KOMPETENSEN BORGAR VÅRA UTBILDADE ANSTÄLLDA FÖR, SOM NOGA FÖLJER
UTVECKLINGEN INOM OMRÅDET. SOM YTTERLIGARE UNDERLAG FÖR VÅRA
ÅTGÄRDER ANVÄNDER VI DE ENKÄTER SOM VÅRA MEDLEMMAR SVARAR PÅ
OCH ÅTERKOPPLING FRÅN VÅRA GREENFEEGÄSTER.

SEDAN MÅNGA ÅR HAR DET TAGITS FRAM EN MASTERPLAN SOM VI FR O M I
ÅR HAR DELAT UPP I EN VISION (långsiktiga mål) OCH EN ÅTGÄRDSPLAN MED
NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER OCH INTE ALLT FÖR KOSTSAMMA FÖRÄNDRINGAR.

BANKOMMITTÉN

BESTÅR AV:
Leif Billing, ordf
Magnus Pehrsson, banchef
Martin Ask, bitr banchef
Agust Arinbjarnarson, pro
Johnny Neldeborn, klubbchef
Gabby Wahlström, damkommittén

OM NI HAR FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR ELLER FUNDERAR ÖVER NÅGOT, TA GÄRNA KONTAKT MED NÅGON AV KOMMITTÈNS MEDLEMMAR. DET GÅR OCKSÅ BRA ATT MAILA TILL ORDF, billingleif@gmail.com

Bankommittén