STADGAR FÖR SÖDERSLÄTTS GOLFKLUBB I VÄSTRA GREVIE 

Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie (847000-6787) är en ideell förening, stiftad den 
9 mars 1993 och med hemort i Västra Grevie, Vellinge kommun. 
Stadgarna är fastställda vid årsmöte den 27 oktober 2022.