Hjärtstartare

Söderslätts GK är utrustade med 2 hjärtstartare.
1 är placerad i klubbhuset precis innanför dörren.
1 är placerad på kiosken vid hål 9/10/18

Vid akut behov, larma 112 samt ring 073-349 73 80

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Varje år drabbas cirka 10 000 personer. Av dessa överlever drygt 500. Genom tidig defibrillering med hjärtstartare samt tidig hjärt-lungräddning ökar chansen att överleva drastiskt. Plötsligt hjärtstopp innebär helt enkelt att hjärtat slutar slå för att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos.

Tiden är avgörande! Det första du måste göra om du misstänker att någon i närheten drabbats av plötsligt hjärtstopp är att larma 112 och kalla på hjälp. När du larmat 112 kommer operatören att ge dig instruktioner i hur du utför hjärt-lungräddning. Du ska ge bröstkompressioner så att personens cirkulation kan fortsätta och syresätta de viktigaste organen i kroppen. På detta sätt kan du frysa tiden och om hjärtstartare finns i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva.

Hjärtstartare

En hjärtstartare, även kallad defibrillator, är en apparat som analyserar hjärtverksamheten och som kan skicka en elektisk stöt till hjärtat. Det är den enda effektiva hjälpen vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtat får en omstart och kan få en normal rytm igen.

Tiden är kritisk, om hjärt-lungräddning och defibrillering med hjälp av hjärtstartare sätts in inom tre till fem minuter överlever 50 – 75 procent av de drabbade.

Hjärtstartaren vid kiosken är skänkt av Lions Club Vellinge