Lokala Bestämmelser för Söderslätts GK

Följande lokala bestämmelser gäller för allt spel på klubben om inte annat bestämts och anslagits för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala bestämmelser gälla och dessa anslås.

 

1. Banpersonalen har alltid företräde.

Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slag slås.

 

2. Golfbilar, golfmopeder och bagvagnar.

Golfbilar, golfmopeder och bagvagnar får inte köras respektive dras över tee, green eller mellan green och greenbunker samt mellan green 14 och dammarna.

 

3. Trafik till och från banan.

All trafik, inklusive gångtrafik, till och från golfbanan ska ske genom tunneln.

Observera att detta inte gäller banpersonal!

 

4. Bunkerkrattor.

Bunkerkrattan skall i sin helhet efter användning läggas i bunkern i spelriktningen.

 

5. Nedslagsmärken.

Nedslagsmärken ska lagas!

 

6. Avstånd.

Avståndet på sprinklerlocken är till mitten av green (C) och till framkant (F).

 

7. Servering.

Ett kort uppehåll får göras i anslutning till kiosken efter hål 9. Bakomvarande parti som inte

önskar ta paus, har rätt att gå igenom. Om parti under tävling är mer än startintervallet bakom framförvarande parti skall inte uppehåll göras i enlighet med Regel 5 (Spela ronden).

 

8. Bangräns.

Intill banan gränsande mark får inte beträdas. Boll Out of Bounds får inte plockas upp.

 

 

 

 

 

Dessa lokala bestämmelser har fastställts av Söderslätts GK´s styrelse 2023-02-22