Viktig information om uppdateringar på banan!!!

Publicerat: 2024-05-30 - 22:32 - Skrivet av Johnny Neldeborn

Vi vill informera om några viktiga uppdateringar på vår golfbana som träder i kraft från och med fredagen den 31 maj. 

Här är de specifika uppdateringarna:

Uppdaterad indexering på hålen
Vi har genomfört en omindexering av hålen baserat på en omfattande enkätundersökning med spelare av båda könen i olika åldrar och med olika handikappnivåer. 
Detta för att säkerställa en rättvis och balanserad spelupplevelse för alla.

Ändringar av blå tee
På hål 2 och 13 har vi ändrat positionen för blå tee. 
Dessa ändringar är gjorda för att förbättra spelbarheten och utmaningen på dessa hål samt en jämn fördelning mellan första och sista 9 hålen.

Nya markeringar på tee
Vi har infört nya markeringar på tee-platserna för att göra det enklare för alla att hitta rätt startpunkt.
Markeringarna innehåller information om hålnummer, avstånd och par.

Nya hänvisningsskyltar
Vi har satt ut nya hänvisningsskyltar till hålen som innehåller information om hålnummer, par och index.
Vi kommer även jobba med lite fler och nya next tee skyltar.
Här får vi hjälpas åt att hitta placeringarna av dessa skyltar så det blir tydligt för alla på väg till nästa hål.

Observera att de tryckta scorekorten i klubbhuset och våra banguider ännu inte är uppdaterade med dessa ändringar, men nytt material är beställt och kommer att vara tillgängligt inom kort.

Dock är vår klubbapp GLFR uppdaterad med de senaste nyheterna på banan ladda ner denna och använd under era rundor.
Dela är appen som en golfklocka med avståndsmätare samt aktuella flaggplaceringar.
Ni kan även föra era scorekort direkt i appen och skicka in för HcP registrering efter rundan.

Alla dessa förbättringar är resultatet av utvärderingen av projektet "Bättre Spelupplevelse" som vi genomfört i samarbete med Svenska Golfförbundet och en arbetsgrupp bestående av er medlemmar. 
Vi är övertygade om att dessa förändringar kommer att bidra till en ännu bättre spelupplevelse för alla våra medlemmar.