Vad händer på banan

Publicerat: 2024-03-27 - 00:05 - Skrivet av Johnny Neldeborn

Vårupprustningen är i full gång och efter ett enormt arbete av banpersonalen är banan öppen för spel utan restriktioner.

Vattenproblemen på hål två och tretton är åtgärdade. Höstens dressing av fairway på hål 1-13 har nu gett effekt.
Många tycker att våra fairways har blivit jämnare och mjukare.

Gödning har precis genomförts och när värmen nu kommer så hoppas vi på ännu bättre fairways.

Dressing av hål 14-18 kommer att påbörjas inom kort.

Bevattningssystemet har fått en uppfräschning och ett flertal sprinkler har utbytta.

Onsdagsgruppen har förtjänstfullt räfsat och alla kvistar som blåst ner under vintern.

Framtiden
Bankommitten har tagit beslut om att teemarkeringarna ska bytas ut. Det nya är att vi kommer att ha hänvisningsskyltar som anger vilket hål man slår ut på.

Vid mätpunkterna på röd, blå och gul tee kommer att finnas en platta som anger färg på tee, avstånd och index på hålet.

I samband med detta kommer blå tee att ändras så det blir fyra röd/blå tres på varje niohålsslinga.

Vi kommer också att ändra indexen på hålen enligt de önskemål som medlemmarna har. Representanter för damer och herrar i samtliga åldersgrupper har via en enkät lämnat in sina önskemål.

Med i bedömningen av indexen är också Golfförbundets förslag som gjordes vid senaste slopningen av vår bana.

Dessa förändringar kommer att ske i början av sommaren. Klubbchefen kommer att informera på hemsidan, via utskick och på sociala medier. Vidare kommer förändringarna att anslås på klubben.

Det finns plats för fler HÅLSPONSORER, såväl privata som förslag på företag kan lämnas till klubbchefen.

Bankommitten
Leif Billing