Vi förändrar vårt samarbete med Tegelberga 2022.

Publicerat: 2021-09-24 - 12:59 - Skrivet av Joao Guiomar

Läs mer om bakgrunden till förändringen som styrelseordföranden har skrivit till våra medlemmar.