Aktuell Baninformation

Banan är öppen för spel på ordinarie tee och green.

Vi ber alla att ta med en sandpåse ut för att fylla i uppslagen torv på fairway och tee.

Efter krattning läggs hela krattan i bunkern och helst i spelriktningen. Flaggan får lyftas med behandskad hand. 

Vi går inte mellan greenbunkern och green.

På fairways och tee får ni gärna hjälpa oss att laga uppslagna torvor med mulldress och gräsfrö. Använd våra sandpåsar som du hittar efter tunneln. Vid kiosken på hål 10 finns ett kärl för påfyllning av sandpåsarna. Tack på förhand!